Komplexné Stavebné realizácie

GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti GRUND VRANOV N.T., s.r.o., so sídlom Makovická 934/16,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 686 974, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka 1602/P (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko

 • názov spoločnosti

 • adresa

 • e-mail

 • telefónne číslo

Meno,priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vypracovania cenovej ponuky, komunikácie s dotknutou osobou, realizácie zákazky pre dotknutú osobu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu nevyhnutnú na splnenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej objednávky alebo zmluvy. V prípade vypracovania cenovej ponuky je ponuka platná 30 dní, a po uplynutí tejto doby bez následnej realizácie budú údaje dotknutej osoby a komunikácia s ňou zmazaná.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,

 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo
  opraviť,

 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so
  spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad
  na ochranu osobných údajov

Kontakt

Zanechajte nám správu

Telefónny kontakt:

 • + 421 918 244 119
 • + 421 918 532 698
 • + 421 57 4882180
Email: grund@stonline.sk
Adresa: Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou