Komplexné Stavebné realizácie

Komplexné Stavebné realizácie

25 rokov skúsenosti zaručuje najvyššiu kvalitu profesionálnych stavebníckych prác v priemyselnom aj súkromnom sektore.

VÝSTAVBA BYTOV

Spoločnosť GRUND VRANOV N.T., plánuje výstavbu bytových jednotiek v obci Dlhé Kĺčovo do osobného vlastníctva záujemcov.

Plánovaná veľkosť bytovej jednotky bude približne 80m².

V prípade seriózneho záujmu o kúpu bytu kontaktujte spoločnosť GRUND VRANOV N.T., s.r.o. na e-mailovej adrese : tarkanicvranov@centrum.sk prípadne grundvranov@gmail.com

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Makovická 934/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31686974
DIČ: 2020528378
IČ DPH: SK2020538378

Pre viac info o projekte Klikni tu .

PRIEMYSELNÉ a inžinierske stavby

Výstavba, opravy a rekonštrukcie rôznych priemyselných objektov a realizácia inžinierskych sietí, zhotovenie rozmanitých druhov spevnených plôch a terénne úpravy.

bytová výstavba

Bytová výstavba zahŕňa realizáciu nových bytových jednotiek, rekonštrukciu starých bytov, resp.ich častí, realizáciu rekreačných chát, rekonštrukcie bytových jadier, striech, strešné nadstavby a podobne.

Občianske stavby

Významný podiel v činnosti spoločnosti predstavuje realizácia stavieb občianskej vybavenosti - kostoly, domovy smútku, domovy dôchodcov, obecné úrady, supermarkety a pod..

Školské stavby

Komplexné zhotovenie školských stavieb, vrátane špeciálnych učební, laboratórií, telocviční, ihrísk, kotolní, kuchýň a stravovacích priestorov, terénne úpravy, atletické dráhy a prístupové komunikácie.

OD PROJEKTU PO odovzdanie

Zabezpečíme Vám aj projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť pri realizácii stavieb, prostredníctvom našich partnerských organizácií.

Profesionálne zabezpečujeme:

 • kompletnú realizáciu HSV a PSV prác stavieb bytových, občianskych,priemyselných, inžinierskych a stavieb pre výrobu a služby (ÚK a plyn v subdodávke)
 • montáž nových a opravy starých striech
 • realizáciu strešných nadstavieb, vrátane interiérov
 • montáž ZTI, vodovodného a kanalizačného potrubia
 • pokládku obkladov a dlažieb
 • rekonštrukcie bytových jadier
 • zateplenie fasád
 • zhotovenie omietok
 • maliarske a natieračské práce
 • búracie práce
 • zemné práce a terénne úpravy, spevnené plochy
 • elektroinštalačné práce
 • realizácia parkovísk, chodníkov a pozemných komunikácií, ihrísk
 • tesárske a klampiarske práce

STROJOVÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE

 • nákladné motorové vozidlá: valníky, vyklápače, skriňové nákladné vozidlá, žeriav ČKD – AD 080 na podvozku Praga V3S
 • osobné vozidlá
 • kopací mechanizmus JCB
 • stavebné výťahy, kompresory
 • vysokozdvižné vozíky, miešačky
 • pracovná plošina, zváracie agregáty
 • lešenia
 • drobná mechanizácia : vŕtačky, brúsky, rezačky, nivelizačné stroje a laty, búracie kladivá,
 • elektrické a motorové píly, drážkovačky,
 • zhutňovače, vibračná doska, laserová vodováha,
 • WAP zariadenie na vysokotlakové čistenie a pod.
 • priestory a sklady pre uloženie (medziskládku) materiálov, dielne pre prípravu výroby

Sme slušne vybavení

Firma GRUND VRANOV N.T., s.r.o. disponuje potrebným strojovým parkom a technickými zariadeniami (vybavením) vrátane drobnej mechanizácie.

Kvalita prevedenia

Najvyššia spokojnosť nášho zákazníka je hlavným účelom každého z našich pracovníkov.

Profesionálni zamestnanci

Pracovníci firmy sú kvalifikovaní, odborne spôsobilí, s dlhoročnými skúsenosťami v stavebnej výrobe. Profesionálna skladba je zameraná na komplexné zabezpečenie HSV a PSV, mimo ÚK a plyn, ktoré zabezpečujeme v subdodávke.

Kladieme dôraz na to, aby si pracovníci priebežne osvojovali nové progresívne stavebné technológie, ako aj prácu s novými druhmi stavebných materiálov.

najvyššia Kredibilita spoločnosti potvrdená aj certifikátmi

Kontakt

Zanechajte nám správu

Telefónny kontakt:

 • + 421 918 244 119
 • + 421 918 532 698
 • + 421 57 4882180
Email: grundvranov@gmail.com
Adresa: Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov GDPR.